Cubiks Logiks Tests og forberedelse af vurderinger – 2024

Job Aptitude Tests Preparation

Cubiks Logiks testbatteriet er et andet populært valg for arbejdsgivere, da det er alsidigt, men udfordrende og giver et godt billede af en potentiel medarbejders reelle evner. Cubiks tilbyder solide muligheder for at teste kandidaternes grundlæggende ræsonnementsevner og personlighed, så arbejdsgivere bruger det ofte til test før ansættelse og til at få en forståelse af, hvilken uddannelse eller udvikling der vil være nødvendig for en given person, når vedkommende er ansat.

 

Hvad er Cubiks Logiks-testene?

Cubiks Logiks-gruppen har fem forskellige tests: Generel (mellemliggende), generel (avanceret), numerisk ræsonnement, verbalt ræsonnement, abstrakt ræsonnement og PAPI – Personality and Preference Inventory. Denne artikel dækker de numeriske, verbale og abstrakte ræsonnementstests samt PAPI. Der findes separate artikler, som dækker begge General Logiks-testene, så de vil ikke blive behandlet her.

 

Hvad er afsnittene i Cubiks Logiks Test?

Nu hvor du ved, hvad Cubiks Logiks-testene er, er det næste skridt at forstå, hvad du skal forvente. Hvis du ved, hvad der venter dig, kan det hjælpe dig med forberedelsen, hvilket er en vigtig nøgle til at være klar til dine Cubiks Logiks-test. De ting, du kan forvente, er opdelt efter eksamen nedenfor.

Numerisk ræsonnement

Denne prøve tester jobsøgeres og kandidaternes matematiske og analytiske færdigheder. Den kræver, at de, der deltager i vurderingen, skal udføre grundlæggende matematiske beregninger ud over at kunne læse grafer, cirkeldiagrammer, tabeller og andre typer diagrammer. Prøven er en avanceret ræsonnementseksamen.

Ved eksamen i numerisk ræsonnement er alle de oplysninger, du har brug for til at løse problemet, indeholdt i selve problemet. Normalt vil de blive præsenteret i grafer, cirkeldiagrammer, tabeller eller andre diagrammer. Der vil være seks forskellige muligheder pr. spørgsmål, og de beregninger, der kræves for at få svaret, varierer fra enkle til komplekse. Det kan være, at du skal håndtere procenter, forhold eller finansielle beregninger, og selve problemerne kommer som algebraordproblemer eller spørgsmål om numeriske serier. Det er nødvendigt at være fortrolig med brugen af de fire grundlæggende matematiske operationer.

Prøven i avanceret ræsonnement indeholder tyve spørgsmål og er tidsbestemt. Ansøgerne har 25 minutter til at besvare alle tyve spørgsmål, så det er vigtigt at styre sin tid i forbindelse med denne og alle andre af Cubiks’ ræsonnementsprøver.

Verbalt ræsonnement

Denne prøve kræver, at ansøgerne viser evnen til hurtigt at forstå og anvende skriftlig information. Ansøgerne skal læse tekststykker og besvare de efterfølgende multiple-choice-spørgsmål. Typisk er der tre spørgsmål pr. tekstafsnit med fire valgmuligheder pr. stykke. Testdeltagerne kan støde på emner som politik, økonomi, videnskab og meget mere. Ligesom eksamen i numerisk ræsonnement er det en avanceret ræsonnementseksamen.

Ved verbale ræsonnementsprøver er det vigtigt at læse hver tekst omhyggeligt. Som tidligere nævnt varierer emnerne en del. Typisk vil hver tekst kun have tre spørgsmål om den, og spørgsmålene kan fokusere på det, der stod i teksten, tekstens emne eller endda på det, der ikke stod i teksten. Det gør det afgørende at forstå alt det, der står i teksten. Svarene er formateret som udsagn og ikke som de sædvanlige sandt, falsk eller kan ikke sige, hvilket gør spørgsmålene lidt sværere.

Prøven består af seksogtredive spørgsmål med en tidsfrist på femogtyve minutter. Det betyder, at du skal læse og forstå tolv forskellige tekster og besvare spørgsmål om dem inden for de 25 minutter.

Abstrakt ræsonnement

Denne test undersøger ansøgerens analytiske og logiske tænkning. Når ansøgerne får en række diagrammer, skal de identificere de relationer, der skaber rækkefølgen, og vælge et diagram, der fuldender serien. Diagrammerne er sammensat af forskellige former i sort eller hvidt. Som de to foregående prøver er det en prøve i avanceret ræsonnement.

Prøven i abstrakt ræsonnement handler om relationer og logisk tænkning. Diagrammerne, som består af forskellige former, der kan være enten sorte eller hvide, er nøglen til at bestemme de mønstre, der er nødvendige for at besvare spørgsmålene. Mønstre kan være rotationer, symboler, figurer eller andre elementer.

Testen har 30 spørgsmål og en udfordrende tidsgrænse på 15 minutter. Det er vigtigt at holde nøje øje med tiden, især i forbindelse med denne prøve. Arbejd hurtigt og effektivt.

PAPI

Personality and Preference Inventory er en interaktiv test, der giver arbejdsgiverne en bedre forståelse af en given kandidats personlighed. Den består af spørgsmål, der tester arbejdsadfærd og tendenser. Salgsposition og lederskab er den mest anvendte PAPI. Prøven er opdelt i to forskellige typer baseret på længde.

Denne test er i modsætning til de andre ikke tidsbestemt. Spørgsmålene er udsagn, som ansøgerne svarer på med deres grad af enighed. Tidspunktet varierer afhængigt af, hvilken test der tilbydes. PAPI N tager normalt ansøgerne et sted mellem 25 og 30 minutter, mens PAPI I tager tættere på 30 til 35 minutter.

 

Hvordan forbereder man sig til Cubiks Logiks-test?

Cubiks Logiks-testene er en unik udfordring for testdeltagerne, fordi de kræver hurtige analytiske evner og problemløsningsevner. De vurderer også hastighed og nøjagtighed i forbindelse med to eller tre helt forskellige emner, hvilket yderligere strækker ansøgerne til prøverne. Med den rette tid og indsats kan ansøgerne dog opnå gode resultater i prøverne.

 

Tips til at opnå topkvalitet

Nedenfor følger nogle forslag til, hvordan du får mest muligt ud af din øvelses- og forberedelsestid. Gennemgå dem for at se, om nogle af dem vil fungere godt for dig.

 • Øv dig i at løse ligninger og algebraiske ordproblemer.
 • Arbejd med numeriske data.
 • Løs krydsord og spil ordspil.
 • Spil logikspil eller løser logiske gåder.
 • Øv dig i at finde mønstre og sammenhænge mellem sæt af abstrakte data.
 • Se på eksempler på problemer og løsninger, som andre har løst på områder, hvor du har problemer.

 

Virksomheder, der bruger Cubiks Tests

Dette er nogle af de mange virksomheder, der bruger Cubiks eksamener:

Deloitte KPMG Ernst & Young Deutsche bank 3M
HSBC Citi NHS Danske Bank Shell
McKinsey PwC European Investment Bank Electrolux BMW
Nordea ECCO EON Arla Bain & Co.
IBM Microsoft

 

Konklusion

Nøglerne til succes er inden for din rækkevidde. Bevar roen og øv dig. Hvis du kan forberede dig effektivt og sikre dig, at du er i stand til at arbejde godt inden for Cubiks Logiks tidsgrænser, vil du være godt forberedt til at klare dine eksamener. Frem for alt skal du ikke gå i panik over prøvernes sværhedsgrad. Du er i stand til at klare det, hvis du gør dig umage og øver dig.

 

Gratis øvelsesspørgsmål i Cubiks stil

Prøvespørgsmål om numerisk ræsonnement

Nedenfor finder du et par online øvelsesopgaver, som kan hjælpe dig i gang. Behandl disse spørgsmål som en diagnose. Prøv at løse dem på egen hånd for at se, hvor du står, og hvor meget mere forberedelse du skal gøre, inden du tager til vurderingscentret.

 1. Fleurs skønhedsprodukter tilbyder nu 35 % mere shampoo i hver flaske. Hvis de nu har 26 oz., hvor meget havde de så oprindeligt?
  1. 65 oz.
  2. 9 oz.
  3. 1oz.
  4. 26oz.
 2. Hvad er det manglende tal i denne serie?
  2, 5, 5, 15, 8, 45, X
  1. 45
  2. 11
  3. 135
  4. 9
 3. Hvis en amerikansk dollar i dag er lig med 0,88 euro, hvor mange euro kan du så købe for 200 dollar?
  1. 188 EUR
  2. 88 EUR
  3. 27 EUR
  4. 176 EUR

 

Eksempler på spørgsmål om abstrakt ræsonnement

Vælg det mønster, der bedst udfylder sekvensen eller matrixen.

 1. Inductive Reasoning question 3Inductive Reasoning answer 3
 2. Inductive Reasoning Test prep question 4Inductive Reasoning answer 4
 3. Inductive Reasoning Test question 5Inductive Reasoning answer 5

 

Verbal ræsonnement Eksempelsættende spørgsmål

 1. Hvordan ville du redigere den understregede del i nedenstående sætning?
  Du smiler ligesom din mor.
  1. ligesom hende.
  2. som din mor gør.
  3. som hende.
  4. Ingen ændring
 2. Som brugt i nedenstående sætning er abdicere det modsatte af hvilken af følgende sætninger
  følgende ord?
  Jeg var chokeret over, at min chef ville give afkald på sit ansvar,
  og overlade det til mig at tage ansvaret.
  1. Afstå
  2. Overholde
  3. Forfølg
  4. Retai
 3. Hvad betyder det understregede ord i denne sammenhæng?
  Byen fungerede uafhængigt af staten og forvaltede alle offentlige
  faciliteter i henhold til kommunens egen forfatning.
  1. Ikke at tilhøre et politisk parti
  2. Ikke støttet af offentlige midler
  3. Selvstændig og beslutsom
  4. Fri for kontrol udefra

 

Svar

Numeriske svar

 1. 19,26 oz. – Du skulle have ganget den oprindelige mængde med 1,35 for at komme frem til tallet 26. Så for at finde den oprindelige mængde skal du dividere 26 med 1,35.
 2. 11 – Serien anvender to forskellige regler. Hvert ulige udtryk øges med tre, mens hvert lige udtryk øges 3 gange.
 3. 176 EUR- Multiplicer 200 USD med 0,88 EUR for at finde dit svar. Alternativt kan du opstille et forholdstal og løse det.

 

Svar på abstrakte ræsonnementer

 1. A
 2. D
 3. B

 

 

Svar på mundtligt ræsonnement

 1. B
 2. C
 3. D