Situationsbestemt bedømmelsestest (SJT) Forberedelse: Online øvelse, prøvespørgsmål & tips – 2024

Solving Aptitude Tests

Nutidens arbejdsmiljøer er hektiske og komplekse. På trods af de åbenlyse fremskridt inden for arbejdsmoral er der stadig forskellige typer af konfliktsituationer, som skaber problemer på de fleste arbejdspladser i dag. Derfor er evnen til at tackle konflikter konstruktivt blevet en meget efterspurgt professionel kvalitet.

Som en screeningsteknik forud for ansættelse hjælper situationsbestemte vurderingstests med at vurdere en persons evne til at løse konflikter. Sammen med traditionelle ansættelsesprocedurer som f.eks. en samtale hjælper SJT’er med at identificere de mest kompetente jobsøgere. SJT-tests er derfor blevet afgørende for den moderne ansættelsesproces og anvendes af virksomheder over hele verden.

 

Hvad er en situationsbestemt bedømmelsestest?

Ved første øjekast kan situationsbestemte bedømmelsestests måske virke som endnu en type psykologisk test. Det er imidlertid vigtigt at forstå, hvordan SJT’er har en særlig tilgang til selve testen. Som testmetode anvender situationsbestemte vurderingstests psykometri, der gør det muligt for dem at evaluere specifikke egnethedsområder. SJT’er er derfor med til at afgøre, om en ansøger har det, der skal til for at yde en optimal indsats i jobbet.

SJT’er præsenterer dig for situationer, som du sandsynligvis vil opleve i din fremtidige stilling. Sådanne hypotetiske, men sandsynlige testsituationer indebærer underliggende konflikter, som det forventes, at du skal løse. Dine svar på spørgsmålene er med til at evaluere din samlede vurderingsevne.

På grund af dens forudsigelighed er SJT-administration blevet et almindeligt krav til stillinger, der kræver god dømmekraft. Alligevel er der mange jobansøgere, der ikke erkender den betydning, som SJT’er spiller i den moderne ansættelsesproces. I stedet vælger de at forblive uvidende om, hvordan SJT-tests kan øge eller mindske deres chancer for en vellykket ansættelse.

De fleste stillinger, der kræver en god situationsbestemt dømmekraft, har meget at tilbyde kandidaterne. Ofte er de forbundet med generøse materielle fordele og karrieremuligheder, som de fleste jobsøgere helt sikkert finder meget attraktive. Der er derfor meget at vinde, hvis man holder op med at betragte SJT’er som teknikaliteter og begynder at behandle dem seriøst.

Modsat de udbredte forventninger kan du bruge kravet om at tage en situationel vurderingstest til din fordel og øge dine chancer for at blive ansat. Nedenfor finder du forklaringer på, hvordan typiske SJT’er ser ud, og nogle tips til, hvordan du forbereder dig på dem.

 

Hvad er det typiske format for situationsbestemte bedømmelsestests?

De fleste SJT’er har samme psykometriske formularer, da de alle vurderer din evne til at træffe beslutninger i arbejdsrelaterede situationer. Indholdsmæssigt anvender hver enkelt SJT imidlertid denne psykometri forskelligt og bestræber sig på kun at evaluere de relevante områder af vurderingsevnen. Disse vigtige områder stammer i sidste ende fra det unikke sæt af arbejdsopgaver, som en specifik stilling kræver.

F.eks. kræver job inden for følgende erhvervsområder god dømmekraft og anvender en SJT-eksamen til at vurdere denne evne:

 • Ledelse.
 • Tilsyn.
 • Administrativ støtte.
 • Kundeservice.
 • Retshåndhævelse.
 • Brandbekæmpelse.

 

Samtidig kræver arbejdsopgaverne inden for disse områder, at du har forskellige færdighedsområder for at kunne yde en optimal indsats. Som følge heraf vil de tilsvarende SJT-prøver være forskellige med hensyn til indholdet af de medfølgende vurderingsspørgsmål.

Desværre er det ikke muligt at forudsige alle mulige typer af indhold, som SJT-testene kan bestå af. Mange jobfunktioner kræver, at man tager en SJT-test, og hver af dem har sit eget sæt arbejdsopgaver. Alligevel er det fuldt ud muligt at dække forskellige typer af spørgsmålsformater, som en typisk SJT-prøve kan indeholde. Nedenfor finder du nogle tips om, hvad du kan forvente af de enkelte typer af formater.

 • Scenariobaserede spørgsmål – Inden for denne type spørgsmålsformat vil du blive stillet over for en række hypotetiske, men sandsynlige arbejdsrelaterede situationer. Disse situationer vil efterligne de udfordringer, der er mest almindelige for den stilling, du søger. Du skal vælge mellem nogle få mulige svarmuligheder i forbindelse med konfliktscenarierne. Afhængigt af de svarmuligheder, som du vælger, vil din evne til at håndtere konfliktsituationer blive vurderet.
  Her er nogle eksempler på sådanne konfliktscenarier:

  • Du oplever uenighed med dine kolleger om et arbejdsrelateret spørgsmål.
  • Håndtering af en uenighed mellem dig og din chef eller dine underordnede medarbejdere.
  • Håndtering af en arbejdsopgave, som er uklar for dig.
  • Står over for en situation, der udfordrer din arbejdsmoral.
 • Spørgsmål med flere valgmuligheder – Dette spørgsmålsformat til SJT-eksamen vil give dig direkte spørgsmål om hypotetiske situationer. Disse spørgsmål vil spørge ind til dine mest naturlige reaktioner på disse omstændigheder. Du skal derefter vælge det svar, der bedst beskriver den reaktion, som du anser for at være ideel i den pågældende situation. Som følge heraf vil dine naturlige adfærdstendenser og tilbøjeligheder blive evalueret.
 • Tabeller med mest- mindst sandsynlige svar – Denne type SJT-testspørgsmålsformat præsenterer dig også for arbejdsrelaterede situationer, hvor du skal evaluere dine reaktioner på dem. Når du har gennemgået en given situation, får du et sæt af potentielle svarmuligheder. Du skal derefter rangordne disse svarmuligheder som dem, du enten er mest eller mindst tilbøjelig til at gøre.
 • Tabeller med de bedste og værste svar – Dette format af SJT-testspørgsmål ligner meget det foregående. Her skal du også gøre dig bekendt med en given konfliktsituation og danne dig en vurdering af den. Derefter skal du på grundlag af din analyse rangordne de potentielle svarmuligheder på denne situation som enten de bedste eller værste.
 • Klassificering og vurdering – Denne form for SJT-testspørgsmål præsenterer dig for udsagn om din arbejdsrelaterede adfærd. Du skal derefter rangordne eller vurdere disse udsagn i forhold til, hvor meget de passer på dig.

 

Sådan består du en situationsbestemt bedømmelsestest (SJT)

Din score skal være på mindst 70 % for at bestå din test i situationsbestemt vurdering. Disse test tjener typisk som et screeningsværktøj til at rangere dig på en liste over egnede jobkandidater. Din placering på denne liste bestemmer i sidste ende, hvilken prioritet du får i ansættelsesprocessen til jobbet. Derfor er dine chancer for at blive ansat bedre, jo højere dine resultater er ved SJT-prøven.

Selv om SJT-testene ikke kræver nogen forudgående viden, kan deres format stadig være forvirrende for nogle ansøgere. Derfor er det praktisk at lære om situationsbestemte bedømmelsestests i god tid at forberede sig på eksamen. Selv om mange hjælpemidler er nyttige, kan online studievejledninger til eksamen og prøveprøver til SJT-øvelsestestest være mest effektive. Ved at øge din fortrolighed med testformatet vil de hjælpe dig med at lindre de fleste eksamensrelaterede bekymringer og give dig mulighed for at vide, hvad du kan forvente.