Forberedelse til Maersk PLI Test – 2024

Job Assessment Tests

Hvad er Maersk?

Maersk er det største containerrederi i verden. Virksomheden tilbyder tjenester som luft-, land- og søtransport samt supply chain management. Maersk tilbyder også lager- og distributionstjenester. Maersk blev grundlagt som Steamship Company Svendborg i Danmark i 1904 af far og søn, Peter Maersk Moller og A. P. Moller. I 1919 åbnede Maersk sit første kontor uden for Danmark i New York City. I dag opererer selskabet på alle beboede kontinenter i 130 lande. Disse steder omfatter USA, Kina, Indien, Canada, Australien, New Zealand, Ecuador, Irland, Irland og Storbritannien.

 

Hvilke kvaliteter leder Maersk-rekrutteringsmedarbejdere efter?

A.P. Moller Maersk er baseret på fem ledende principper: Konstant omhu, ydmyghed, oprigtighed, medarbejdere og sit navn. I sidste ende afslører disse principper Maersk’s engagement i sikkerhed og bæredygtighed, ærlighed og respekt, samarbejde frem for konkurrence og bevarelse af offentlighedens tillid. Som sådan omfatter de kvaliteter, som deres rekrutteringsfolk er mest ivrige efter at se hos kandidater:

 • Interesse i personlig udvikling
 • Interesse i global handel
 • Samarbejdstankegang
 • problemløsende holdning
 • innovation
 • Ambitioner
 • Lederskab
 • Inklusivitet

 

Hvilke fordele tilbyder A.P. Møller Maersk?

De specifikke fordele, som medarbejderne modtager fra Maersk, varierer fra sted til sted. Men medarbejderne kan forvente fordele i følgende retning:

 • Sundhedsforsikring
 • Tandforsikring
 • Pensionsordning

 

Hvad er ansættelsesprocessen hos A.P. Møller Maersk?

Ansættelsesprocessen for A.P. Moller Maersk følger et ret almindeligt forløb. Uanset hvilken stilling du søger, eller hvor du indsender din ansøgning, bør ansættelsesprocessen ikke variere alt for meget, uanset hvilken stilling du søger, eller hvor du indsender din ansøgning.

 1. Online-ansøgning – Onlineansøgningen findes på A.P. Moller Maersk’s websted. I denne fase af ansættelsesprocessen skal ansøgerne give oplysninger om deres uddannelse og tidligere erhvervserfaring. De skal også uploade deres CV samt et følgebrev til den online ansøgningsportal. Ansøgerne skal også uploade eventuelle støttedokumenter som f.eks. eksamensbeviser eller eksamensbeviser.
 2. Onlinevurderinger – Ansøgerne skal gennemføre to onlinevurderinger som led i ansættelsesprocessen. Disse tests skal være gennemført senest tre dage efter indsendelse af ansøgningen, for at ansøgningen kan komme i betragtning. Den første vurdering vil være Predictive Index Behavioral Assessment, som skal identificere centrale aspekter af ansøgerens karakter. Den anden vurdering er Predictive Index Learning Indicator (PILI) – også kendt som Maersk PLI Assessment (Maersk PLI Test). Denne undersøgelse af det prædiktive indeks vurderer de kognitive evner. Ansøgernes egnethed vil blive testet på tre områder: verbalt ræsonnement, numerisk ræsonnement og abstrakt ræsonnement. Tilsammen tager det ca. 40 minutter at gennemføre disse to vurderinger.
 3. Telefonscreening – Ansøgere, der har bestået, vil derefter blive ringet op af A.P. Møller Maersk’s personaleafdeling. Denne fase af ansættelsesprocessen vil tage ca. 30 minutter. Under telefonscreeningen kan ansøgerne forvente at skulle besvare spørgsmål om deres personlige egenskaber og interpersonelle færdigheder. Ansøgerne vil også få feedback om deres vurdering af deres præstationer under dette interview.
 4. Videointerview – Ansøgere, hvis telefoninterview er vellykket, vil derefter modtage en e-mail med et link, der inviterer dem til at optage et videointerview. Ansøgerne kan forvente at skulle svare på spørgsmål om deres motivation for at blive ansat hos A.P. Moller Maersk og for den stilling, de specifikt har søgt. Det er vigtigt at huske på, at du i dette videointerview skal præsentere dig selv, som du ønsker at blive opfattet. Med andre ord skal du sørge for at være velklædt og se pæn ud; du skal også sørge for, at det miljø, du optager i, er rent og roligt, når du optager.
 5. Personligt interview – Hvis ansøgeren får succes med videointerviewet, vil han/hun blive inviteret til at planlægge næste fase i interviewprocessen: et personligt interview. Den personlige samtale vil blive afholdt af en ansættelseschef fra Maersk, som træffer den endelige beslutning om ansættelse. Denne samtale vil vare længere end telefoninterviewet: ca. en hel time. De spørgsmål, der stilles i denne fase, vil primært fokusere på ansøgerens tekniske færdigheder. Ansøgerne kan også blive bedt om at deltage i forskellige aktiviteter, enten under denne samtale eller under en opfølgende samtale. Disse aktiviteter kan omfatte en præsentation af materiale, der er blevet kurateret på forhånd, deltagelse i en gruppeøvelse i samarbejde og et panelinterview. Nyuddannede universitetsuddannede, der har søgt gennem “Go With Maersk”-programmet, vil blive inviteret til at komme til “Go With Maersk”-dagen, som består af de samme øvelser.
 6. Kontrol før ansættelse og onboarding-proces – Den sidste fase i rekrutteringsprocessen, hvis du er vellykket gennem hele interviewprocessen, er onboarding-processen. Denne fase omfatter udfyldelse af det nødvendige papirarbejde for at gøre din ansættelse officiel samt eventuel uddannelse eller baggrundskontrol, der anses for nødvendig på det sted, som du har søgt.

 

Maersk Tests:

Prædiktiv indeks Adfærdsvurdering

Som med de fleste personlighedsvurderinger er der ingen rigtige eller forkerte svar i forbindelse med denne psykometriske vurdering. Men da A.P. Møller Maersk lægger så stor vægt på personlig karakter som A.P. Møller Maersk, vil rekrutteringsansvarlige søge at ansætte ansøgere, der besidder et bestemt sæt egenskaber. Denne psykometriske test er ikke tidsbestemt; du kan bruge lige så lang tid, som du har brug for, på at besvare spørgsmålene. Du vil blive præsenteret for to sæt adjektiver, et sæt ad gangen. Fra det første sæt skal du vælge de adjektiver, der beskriver, hvordan du føler, at andre forventer, at du opfører dig. Fra det andet sæt bliver du bedt om at vælge de adjektiver, der beskriver, hvordan du virkelig opfører dig.

PLI Test

Maersk PLI-testen, eller Predictive Index Learning Indicator, er en kognitiv test, der vurderer evnen inden for tre specifikke områder: verbalt ræsonnement, numerisk ræsonnement og abstrakt ræsonnement. Spørgsmålene er ikke opdelt efter kategori, men alle tre kategorier af spørgsmål blandes. Den korte prøve består af 50 spørgsmål. Du får 12 minutter til at besvare så mange spørgsmål, som du er i stand til. Det er vigtigt at huske på, at det ikke forventes, at du skal besvare hvert enkelt spørgsmål, men kun så mange, som du kan besvare inden for 12 minutter.

 • Verbal ræsonnement – Spørgsmålene om verbalt ræsonnement i denne vurdering vil vurdere din evne til analogier, synonymer og antonymer samt formel logik. Analogier i forbindelse med verbalt ræsonnement indeholder en ufuldstændig sammenligning af to ordpar, og du bliver bedt om at udfylde det andet par i overensstemmelse med forholdet mellem det første ordpar. Hvis du f.eks. får sætningen “sokker: fødder: handsker: _____” (læs: sokker er til fødder, som handsker er til ______), skal du supplere det andet sæt med ordet “hænder”. analogier kan også bruges til at teste din forståelse af synonymer og antonymer. Du kan f.eks. blive præsenteret for analogien “varmt : koldt : vådt : vådt : ____”. På baggrund af forholdet mellem varmt og koldt – de er antonymer – ville du supplere denne analogi med et antonym til “vådt”: du ville således vælge ordet “tør”.Endelig vil din formelle logikfærdighed blive vurderet ved hjælp af spørgsmål, der præsenterer et sæt antagelser (f.eks. “Rød er min yndlingsfarve” og “Dit telefonetui er min yndlingsfarve”), hvorefter der vil blive givet en mulig konklusion (f.eks. “Dit telefonetui er rødt”). Din opgave er at afgøre, om konklusionen er sand eller falsk, eller om den ikke kan bestemmes ud fra de givne oplysninger.
 • Numerisk ræsonnement – Spørgsmålene om numerisk ræsonnement i PILI tester din evne til at genkende og uddybe talmønstre, løse ordproblemer og beregne grundlæggende matematiske operationer. Disse spørgsmål vil blive præsenteret på en forholdsvis ligefrem måde. Med andre ord vil spørgsmålene om talmønstre præsentere dig for en række tal; din opgave er at identificere mønstret i denne række og derefter bruge dette mønster til at bestemme, hvilket tal der kommer som det næste i rækken. Ordproblemer vil præsentere et scenarie fra den virkelige verden. Du skal identificere, hvad spørgsmålet beder dig om at løse, og hvordan du skal løse det, hvorefter du skal løse problemet. Beregningsspørgsmål vil blot præsentere dig for et matematisk problem, som du skal løse for at finde det korrekte svar.
 • Abstrakt ræsonnement – Spørgsmålene om abstrakt ræsonnement, som du møder i denne egnethedstest, vil vurdere din rumlige bevidsthed samt dine logiske og induktive ræsonnementsevner. Hvert spørgsmål indeholder en række billeder. Nogle spørgsmål vil blive præsenteret som analogier, hvor du vil se tre billeder og blive bedt om at identificere forholdet mellem de to første billeder og derefter vælge det billede, der har det samme forhold til det tredje billede. Andre spørgsmål vil blive præsenteret som et mønster. I disse spørgsmål skal du først identificere mønsteret i billedserien. I nogle spørgsmål skal du derefter udvide mønstret ved at vælge det næste billede i serien. Andre spørgsmål kan kræve, at du skal afgøre, hvilket af fire givne billeder der ikke passer ind i mønsteret.

 

Hvilke spørgsmål kan der blive stillet under interviewet?

 • Hvorfor vil du gerne arbejde hos Maersk?
 • Hvor ser du dig selv professionelt om fem år?
 • Er du i stand til at arbejde selvstændigt?
 • Hvilken slags mennesker arbejder du bedst sammen med? Hvilken slags mennesker har du sværest ved at arbejde sammen med, og hvordan håndterer du dem?
 • Tror du, at du har brug for mere uddannelse for at kunne udføre de opgaver, der er forbundet med dette job? Ville du være villig til at tage yderligere uddannelse?
 • Hvad betyder det at være selvhjulpen?
 • Forklar, hvordan du formår at arbejde tæt sammen med andre mennesker og samtidig bevare en professionel tilgang til dit arbejde.
 • Giv et eksempel på et tidspunkt, hvor du var ansvarlig for ______. Hvilke udfordringer mødte du, og hvordan overvandt du dem?

 

Maersk’s PBI-vurderingstips

I sidste ende er den bedste forberedelse til de vurderinger, du vil møde i løbet af Maersk’s rekrutteringsproces, øvelse. Selv om det måske ikke synes nødvendigt at øve sig på at tage en personlighedstest, kan øvelse hjælpe dig med at blive mere fortrolig med vurderingens format. I forbindelse med denne specifikke vurdering giver det dig også mulighed for at blive fortrolig med de ordforrådsudtryk, der vil blive præsenteret for dig, da du ikke må bruge en ordbog, mens du tager Predictive Behavioral Index.

 

Hvordan forbereder man sig til Maersk PLI-testen?

Predictive Index Learning Indicator er særlig vigtig at øve sig på, da du skal besvare så mange spørgsmål som muligt på kort tid: 50 spørgsmål på 12 minutter. Selv om du på øvelsestesten måske ikke ser præcis de spørgsmål, som du vil se i den egentlige prøve, vil øvelsesspørgsmålene give dig en idé om de typer spørgsmål, du vil se i PILI-testen. Øvelsen vil også give dig mulighed for at gøre dig bekendt med færdigheder, som du måske ikke bruger dagligt.

 


screeening