Online forberedelse til DFDS psykometriske test, ansættelsesproces og interviews – 2024

Aptitude Employment Tests Prep

Hvem er DFDS?

DFDS (Det Forenede Dampskibs-Selskab) er en dansk virksomhed med rødder tilbage til 1866. Virksomheden blev grundlagt som et rederi og transportvirksomhed og har siden udviklet sig til en af Nordeuropas største rederier og logistikvirksomheder. DFDS driver forskellige former for skibs- og transporttjenester og har en betydelig tilstedeværelse i flere europæiske lande.

De tilbyder en bred vifte af tjenester, herunder passagerfærger, fragt- og logistikløsninger samt forsyningskædestyring. Virksomheden opererer primært i Nordeuropa og forbinder lande som Danmark, Norge, Sverige, England og Holland med færge- og fragtforbindelser. DFDS har også udviklet sine tjenester til at omfatte forsyningskædestyring, hvor de hjælper virksomheder med at organisere og optimere deres logistik- og forsyningskædebehov.

DFDS er en betydelig aktør i transport- og logistiksektoren og spiller en vigtig rolle i at lette handel og rejse i Nordeuropa.

 

Hvilke tests bruger de hos DFDS?

Når DFDS ansætter folk, bruger de forskellige tests, herunder numerisk, – deduktivt og mekanisk ræsonnement.

Numerisk ræsonnement

Numerisk ræsonnement er evnen til at forstå og arbejde med tal og matematiske koncepter for at løse problemer, træffe beslutninger eller trække konklusioner. Det er en vigtig færdighed inden for matematik og logik, og det spiller en central rolle i mange områder, herunder videnskab, teknik, økonomi, forretning og dagligdag.

Numerisk ræsonnement kan omfatte følgende elementer:

 1. Matematiske operationer: Evnen til at udføre grundlæggende matematiske operationer som addition, subtraktion, multiplikation og division samt mere komplekse operationer, såsom procenter, brøker og potenser.
 2. Problemløsning: Evnen til at analysere komplekse problemer, identificerer de relevante matematiske oplysninger, udvikle en strategi for at løse problemet og udføre beregningerne.
 3. Statistik: Forståelse af grundlæggende statistiske begreber, såsom gennemsnit, median, varians og standardafvigelse, og hvordan man bruger dem til at trække konklusioner baseret på data.
 4. Fortolkning af grafer og diagrammer: Evnen til at læse og forstå grafiske repræsentationer af data, såsom linjediagrammer, søjlediagrammer og cirkeldiagrammer.
 5. Logisk tænkning: Evnen til at identificere mønstre, sammenhænge og logiske relationer mellem tal og data.

 

Deduktivt ræsonnement

Deduktivt ræsonnement er en form for logisk tænkning, hvor man drager specifikke konklusioner baseret på generelle præmisser eller påstande. Dette følger en struktureret og formel proces, hvor man bevæger sig fra det generelle til det specifikke. Det er en metode, der anvendes inden for filosofi, matematik, videnskab og dagligdagens beslutningstagning.

Deduktivt ræsonnement består typisk af følgende elementer:

 1. Præmisser: Dette er de generelle påstande, regler eller kendsgerninger, der tjener som udgangspunkt for ræsonnementet. Præmisserne er det, vi antager at være sandt.
 2. Konklusion: Dette er det specifikke udsagn, der drages som følge af præmisserne. Konklusionen er en logisk følge af præmisserne, og det er det, vi forsøger at bevise eller afgøre.
 3. Logisk gyldighed: Deduktive argumenter kan være gyldige eller ugyldige. Et argument er gyldigt, hvis konklusionen følger logisk fra præmisserne. Med andre ord, hvis præmisserne er sande, skal konklusionen også være sand. Hvis argumentet er gyldigt, men en eller flere præmisser er falske, kan konklusionen stadig være falsk.

 

Mekanisk ræsonnement

Mekanisk ræsonnement refererer til evnen til at forstå og anvende principper inden for mekanik, som omhandler bevægelse, kraft og energi og teknik, især inden for områder som maskinteknik, fysik og ingeniørvirksomhed. Mekanisk ræsonnement indebærer forståelse af de grundlæggende mekaniske love og deres anvendelse på praktiske problemer.

Nogle centrale komponenter i mekanisk ræsonnement kan f.eks. være:

 1. Newton’s love: Forståelse af Newton’s love for bevægelse, herunder den første lov (loven om træghed), den anden lov (loven om kraft og acceleration) og den tredje lov (handlings-reaktionsloven). Disse love beskriver sammenhængen mellem kraft, masse og bevægelse.
 2. Arbejde og energi: Forståelse af begreber som arbejde, kinetisk energi og potentiel energi. Mekanisk ræsonnement indebærer evnen til at beregner og analysere energiomsætningen i et system.
 3. Mekaniske systemer: Evnen til at analysere komplekse mekaniske systemer, herunder maskiner, køretøjer og strukturer, for at forudsige deres opførsel og ydeevne.
 4. Styrke og materialer: Forståelse af egenskaber ved materialer, styrke og deformation af materialer under påvirkning af kræfter.
 5. Vektorberegning: Anvendelse af vektorberegning for at beskrive og analysere retning og størrelse af kræfter og bevægelser i tre dimensioner.

 

Hvordan kan man bedst forberede sig til en jobsamtale hos DFDS?

DFDS er en stor virksomhed med flere forskellige afdelinger og jobfunktioner, så den nøjagtige ansættelsesproces kan variere afhængigt af den specifikke stilling og afdeling.

Husk dog, at nøglen til en god forberedelse er at føle dig selvsikker og levere et overbevisende interview. Vær dig selv under samtalen og vær ærlig om dine kvalifikationer og erfaringer.


screeening