Cubiks Logiks General (mellemliggende) prøve – 2024

Aptitude Written Exams

Cubiks Logiks General (Intermediate) er et populært valg blandt arbejdsgivere, da den kombinerer alle Cubiks Logiks psykometriske test i én. Den indeholder verbale, numeriske og abstrakte ræsonnementsektioner på ét sted, hvilket gør det lettere for arbejdsgiverne at vurdere kandidaternes generelle viden og færdighedsniveau. Det er sandsynligt, at hvis en kandidat bliver bedt om at tage en Cubiks Logiks Test, vil vedkommende enten tage denne test eller den avancerede version af den.

 

Hvad er Cubiks Logiks General Intermediate Test?

Cubiks Logiks General (Intermediate) test er en online eller assessment center psykometrisk test. Den kombinerer tre test – abstrakt, verbal og numerisk – i én praktisk test, som arbejdsgivere kan bruge til at screene jobsøgende og kandidater i fasen før ansættelse.

Den mellemliggende test har halvtreds spørgsmål, som skal besvares på tolv minutter. Testen undersøger alle de evner, som de enkelte test ville undersøge, men er generelt mindre krævende på hvert område. Tidsgrænserne er den del, som de fleste kandidater kæmper med.

 

Fastsættelse af forventninger til testen

Tidsgrænsen i Cubiks Logiks General Intermediate-testen er ekstremt svær. På tolv minutter skal kandidaterne besvare i alt 50 spørgsmål. Hver sektion er timet individuelt med fire minutter pr. del. Den mundtlige del har 24 spørgsmål, den numeriske del 16 og den abstrakte del kun 10 spørgsmål. Det er vigtigt at huske, at der ikke er mulighed for at gå tilbage, når tidsgrænsen for afsnittet er udløbet.

Nedenfor er afsnittene opdelt, og hvad man kan forvente i hvert afsnit.

  • Numerisk ræsonnement Den numeriske del indeholder tre typer spørgsmål: talfølger, ordproblemer og ligninger. Matematikken skal være ligetil og ikke svær. Det vil kræve forståelse af alle fire grundlæggende operationer og evnen til at tænke logisk med tal.
  • Verbal ræsonnement Den verbale del indeholder også tre typer spørgsmål. Det første fokuserer på logisk ræsonnement med deduktiv logik. Der gives to udsagn, der er i overensstemmelse med hinanden, og ansøgerne skal vælge den svarmulighed, der passer bedst til de to foregående udsagn. Det andet spørgsmål fokuserer på evnen til at vælge antonym til et givet ord. Den tredje er analogibaseret og kræver, at kandidaterne identificerer forholdet mellem et par ord for at finde det svarpar, der har samme forhold.
  • Abstrakt ræsonnement Den abstrakte del er opbygget med billedserier. Kandidaterne får vist en serie af fem figurer og skal finde det korrekte svar for at fuldende serien ved at vælge den manglende figur i rækkefølgen blandt de givne svarmuligheder.

 

Hvordan forbereder man sig til A Cubiks Logiks General (Intermediate) Test?

Først og fremmest er spørgsmålene i testen tilfældigt udvalgt fra en testbank, så der er ikke to tests, der er ens. Men det, du ser på øvelsesprøver eller eksempler på spørgsmål, bør dog være nogenlunde lig det, du vil se i den faktiske prøve, så det er en fordel at øve sig. Normalt er selve spørgsmålene enkle og ligetil, så det er kun timingen, som ansøgerne skal bekymre sig om.

Det er her, at øvelsen er vigtig. Fordi tidsgrænsen er så streng, skal du arbejde på din timing, indtil du kan gå igennem spørgsmålene hurtigt nok til at få alle de krævede svar ind i den givne tidsfrist. Derfor bør øvelses- og forberedelsestiden fokusere på at gennemgå øvelsesmaterialet så hurtigt og effektivt som muligt.

 

Tips til succes

  • Lav online logiske gåder og spil.
  • Arbejd dig igennem øvelsestests med øje for din timing.
  • Find områder, hvor du er langsom, og prøv at forbedre disse svagheder.
  • Gennemfør analogibaserede spil eller lav krydsord.
  • Arbejd regelmæssigt med tal.

 

Konklusion

Som tidligere nævnt vil din største hurdle med denne test være timingen. Hvis du ikke bruger tid og kræfter på at øve dig for at gøre dig fortrolig med testens indhold og for at få dig selv til at bevæge dig i et hurtigt tempo, vil du ikke kunne klare dig godt i testen. Men med den rette forberedelse og dedikation vil du kunne klare dig godt til prøven og skille dig ud for arbejdsgiveren med dine høje resultater.