Online forberedelse til Novozymes psykometriske test, ansættelsesproces og interviews – 2024

Aptitude Tests Prep

Historien om Novozymes

Novozymes er et dansk bioteknologisk selskab, som specialiserer sig inden for produktion af enzymer og mikroorganismer. Virksomheden blev grundlagt i 2000 som en adskillelse fra det danske medicinalselskab Novo Nordisk.

Virksomheden fokuserer primært på at udvikle og producere enzymer til industrielle formål. Enzymerne fra Novozymes bruges i forskellige brancher, herunder fødevareproduktion, vaskemidler, tekstiler, landbrug, energiproduktion og meget mere.

Novozymes er anerkendt som en af verdens førende virksomheder inden for sit område og har kunder over hele verden. Selskabet har også stort fokus på at udvikle innovative løsninger, der kan bidrage til en mere bæredygtig fremtid. De har et bredt udvalg af enzymer og mikroorganismer, der hjælper industrier med at forbedre deres produktionsprocesser, øge effektiviteten, reducere miljøpåvirkningen og skabe mere bæredygtige løsninger.

 

Sådan foregår ansættelsesprocessen hos Novozymes

 1. Ansøgning: Du starter med at sende din motiverede ansøgning, dit CV og evt. andre relevante dokumenter afsted til virksomheden via den onlineportal, hvori du har fundet stillingsopslaget.
 2. CV-screening: Efter indsendelse af ansøgninger vil rekrutteringspersonalet gennemgå og screene ansøgninger for at identificerer kandidater, der bedst matcher de krævede kvalifikationer og erfaringer.
 3. Interview: Kandidater, der er blevet valgt ud fra CV-screeningen, kan blive inviteret til et eller flere interviews. Dette kan inkludere indledende telefoninterviews, virtuelle- eller personlige interviews med repræsentanter fra Novozymes. Interviewet kan omfatte spørgsmål om kandidaternes faglige kompetencer, erfaringer, arbejdsstil, holdninger og personlighedstræk.
 4. Evaluering og vurdering: Under interviewet vil kandidaternes færdigheder, viden og egnet til stillingen blive evalueret igennem forskellige tests, herunder:
  1. psykometriske tests (numerisk-, verbal- og logisk tænkning)
  2. SJT (situationsbaserede vurderinger)
  3. personlighedstest
 5. Jobtilbud: Hvis en kandidat anses for at være den bedst egnede til stillingen, kan Novozymes give et jobtilbud.

 

Psykometriske Tests

Numerisk tænkning hos Novozymes referer til evnen til at håndtere og analysere numerisk eller kvantitativ information i forbindelse med arbejdsrelaterede opgaver. Det indebærer en grundlæggende forståelse af tal, statistik, matematik og evnen til at bruge disse færdigheder til at træffe beslutninger, løse problemer og evaluere data.

Den verbale tænkning er evnen til at kommunikere klart og effektivt ved hjælp af sprog. Det indebærer at have gode verbale færdigheder, herunder at kunne udtrykke sig tydeligt, forstå og analysere kompleks information, og være i stand til at formidle tanker og idéer på en præcis og sammenhængende måde.

Novozymes bruger også logisk tænkning. Mere præcist induktiv og deduktiv tænkning, som går ud på at analysere, evaluere og træffe rationelle beslutninger baseret på logik og fornuft.

Induktiv tænkning er en tankeproces, hvor man drager generelle konklusioner eller mønstre baseret på specifikke observationer eller eksempler.

F.eks.:

Observation: Hver gang jeg trykker på knappen, tænder lyset.

Konklusion: Derfor kan jeg antage, at når jeg trykker på knappen i fremtiden, vil lyset også tænde.

Deduktiv tækning går ud på, at man drager specifikke konklusioner på generelle regler, principper eller præmisser. Det indebærer at anvende allerede kendt viden eller antagelser til at nå frem til en specifik konklusion eller forudsigelse.

Her er et eksempel på deduktiv tænkning:

Præmis 1: Alle mennesker er dødelige.

Præmis 2: Søren er et menneske.

Konklusion: Derfor kan vi konkludere, at Søren er dødelig.

SJT (situationsbaserede vurderinger) er en type test, som evaluerer en persons evne til at træffe effektive beslutninger og handle hensigtsmæssig i forskellige arbejdssituationer. I en SJT bliver kandidaten præsenteret for en række realistiske arbejdssituationer eller scenarier. For hver situation får kandidaten en beskrivelse af situationen og flere mulige handlingsmuligheder. Kandidaten skal vælge den mest hensigtsmæssige handling eller reaktion blandt de givne svarmuligheder.

SJT’er fokuserer på at vurdere adfærdsmæssige og kognitive aspekter, som problemløsning, prioritering, teamarbejde, konflikthåndtering, kommunikation og dømmekraft.

 

Flere virksomheder bruger personlighedstests som en del af deres ansættelsesproces og det gør Novozymes også.

Denne test type er et værktøj, der anvendes til at evaluere og vurdere kandidaters personlighedstræk, adfærdsmæssige karakteristika og arbejdsrelaterede præferencer. De er udviklet med henblik på at forstå en persons personlighed og forudsige, hvordan de vil agere og trives i en given arbejdssituation.

Personlighedstestene er udviklet baseret på forskellige teorier og modeller inden for psykologi og personlighedspsykologi. De kan måle forskellige aspekter af en persons personlighed, herunder træk som ekstroversion/introversion, åbenhed, samvittighed, venlighed og følelsesmæssig stabilitet.

 

Sådan kan du forberede dig til en jobsamtale hos Novozymes

For at forberede dig bedst muligt til en jobsamtale hos Novozymes, er det vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i deres mission og værdier. Hav en god forståelse af jobbeskrivelsen og identificer de vigtigste kompetencer, erfaringer og kvalifikationer, de søger.

Forbered evt. nogle spørgsmål og øv dig på din præsentation og dit kropssprog. Forsøg at skabe en god forbindelse og følg op på samtalen efterfølgende ved at vise din taknemmelighed for den mulighed, som de stiller til rådighed.

 

Held og lykke!


screeening